Skończyliśmy 3 lata!

Skończyliśmy 3 lata!

Kolejne urodziny Stowarzyszenia skłaniają do refleksyjnego spojrzenia wstecz i perspektywicznego – w przyszłość. Patrząc na naszą działalność od samego początku wydaje mi się, że z fazy wzrostu przechodzimy powoli do fazy konsolidacji. Nawet jeżeli pracownicy administracji nadal nazywani się „niebędącymi” to już z pewnością przestali być „niewidoczni”. Współpracujemy z Departamentem Szkolnictwa Wyższego MEiN, Komisją ds. USOS przy MUCI, a w mijającym roku poszerzyliśmy współpracę o OPI i KRASP (Ewa Wiśniewska została powołana jako ekspert zewnętrzny KRASP). Co więcej, w tym tygodniu Natalia Karpierz – współkoordynatorka sekcji stypendialnej – debiutuje jako prelegentka na konferencji zorganizowanej przez Parlament Studentów RP. Mam nadzieję, że stanie się to początkiem do nawiązania współpracy.

Konsolidacja środowiska pracowników dziekanatów dzieje się także na poziomie lokalnym. Na Politechnice Warszawskiej utworzone zostało Uczelniane Forum Dziekanatów PW (nazwa nieprzypadkowa), któremu przewodniczy Anna Stoczkiewicz wspierana przez Beatę Dobrzeniecką i Katarzynę Gułę. Na Politechnice Białostockiej utworzono podobną jednostkę. Siedziba Stowarzyszenia (fizyczna i wirtualna) nadal mieści się w zaprzyjaźnionej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ale i w zakresie współpracy z uczelniami poszerzamy kręgi – tegoroczne ogólnopolskie Forum Dziekanatów (formalnie przyszłoroczne, bo planujemy je na 10-11 stycznia 2022 r.) organizujemy również z Akademią Leona Koźmińskiego oraz Politechniką Warszawską.

Zaufanie, jakim zostało obdarzone Stowarzyszenie, to niewątpliwie cenny zasób, ale i spore zobowiązanie. Trzeba nie tylko prowadzić bieżącą działalność, ale także – w razie potrzeby – reagować. To zaś wymaga większej liczby osób zaangażowanych w prace Stowarzyszenia i odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Pewnym rozwiązaniem są sekcje tematyczne, które od kilku miesięcy funkcjonują w ramach Stowarzyszenia – póki co mamy sekcję edukacyjną (Basi Mroczkowskiej), prawną (Ewy Wiśniewskiej), stypendialną (Natalii Karpierz i Michała Podobasa) oraz ds. współpracy (która nie ma swojego koordynatora – Ewa Wiśniewska zajmuje się współpracą z KRASP, Anna Stoczkiewicz – z OPI w sprawach związanych z modułami studenckimi w POLonie, a pozostałymi sprawami zajmuję się głównie ja).

Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach uda się stopniowo angażować kolejne osoby do działalności w ramach Stowarzyszenia. W tym celu planujemy na stałe wprowadzić spotkania otwarte dla członków SFD i dla potencjalnych członków (najbliższe odbędzie się podczas ogólnopolskiego Forum Dziekanatów). Prezentacji i planom nowych/starych władz Stowarzyszenia zostanie poświęcony osobny wpis. A tradycyjnie już teraz zapraszam do współpracy!