Nowa książka: Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna

Nowa książka: Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna

Rozpoczynając ponad 2 lata temu badania nad polskimi dziekanatami nie spodziewałam się w zasadzie większości następstw tego niedużego wówczas projektu – ani że po pół roku zorganizujemy Forum Dziekanatów, wydarzenie w którym wzięło udział 300 osób z całej Polski, ani że po półtora roku założymy stowarzyszenie, które liczy obecnie ponad 120 członków, ani że w trakcie tego wszystkiego pojawią się w moim życiu trzy osoby, które w zasadzie mogę określić swoimi przyjaciółkami. Na tym tle kolejna niespodziewana rzecz – czyli seria wydawnicza – wydaje się błahym osiągnięciem, choć takim nie jest. Zajmując się niemalże dwie dekady muzułmanami (bo tak naprawdę tym się zajmuję) nie wypracowałam nigdy serii wydawniczej, a tu proszę! Co więcej, seria – jak sama nazwa wskazuje – zapowiada, ba, obiecuje pewną ciągłość. Można zatem powiedzieć, że badania nad dziekanatami będą miały swój ciąg dalszy.

Taką autorefleksją zapowiadam ukazanie się na rynku drugiej publikacji poświęconej dziekanatom, która została wydana nakładem Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. O ile pierwsza publikacja była monografią wieloautorską i przedstawiała wyniki badań zrealizowanych w dziekanatach, obecna książka jest pracą zbiorową pod redakcją.

Ze współredaktorką – Renatą Pajewską-Kwaśny – dołożyłyśmy wszelkich starań, aby w książce znalazły się teksty obu stron uczelnianego świata – pracowników naukowych oraz administracyjnych. To zadanie wykonałyśmy z najwyższą precyzją – wśród autorów jest 8 pracowników naukowych (w tym 5 dziekanów) i 8 pracujących w uczelnianej administracji. Część tekstów została zaprezentowana na II ogólnopolskim Forum Dziekanatów w SGH, część na Forum Dziekanatów UAM, ale są i takie, które powstały niezależnie.

Publikacja podzielona jest na 3 części tematyczne: dziekanat w strukturze uczelni, zarządzenie pracą w dziekanacie oraz uwarunkowania prawne pracy dziekanatu. Nie zamierzam tu opisywać zawartości poszczególnych części, bo byłyby to parafrazy tytułów, które są poniżej w spisie treści. Wspomnę za to o dwóch tekstach, które znajdują się dodatkowo w publikacji.

Bardzo cieszy nas to, że w książce znalazł się tekst prof. Jerzego Bralczyka poświęcony słowu „dziekanat” (a jak!). Ilustruje on nie tylko zmianę znaczenia tego słowa, ale i sięga do jego początków – a na początku była dziesiątka. Co prawda, pozyskanie tekstu od prof. Bralczyka wiązało się ze stresem dla całej redakcji – czy jeżeli znajdziemy literówkę, można ją poprawić, czy może taki był zamysł Autora – ale teraz już jest wydrukowany i można się z nim zapoznawać, zwłaszcza że otwiera całą książkę.

Na końcu publikacji znajduje się natomiast baza dobrych praktyk zebrana swego czasu przez Alinę Kowolik (Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ewę Wiśniewską (Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego) i mnie z myślą utworzenia internetowej bazy dobrych praktyk. Baza owszem jest, wkrótce być może uzyska nowe życie po liftingu, natomiast niezależnie od tego, warto promować ciekawe i pożyteczne rozwiązania wypracowane w poszczególnych dziekanatach. Dlatego praktyki znalazły się w naszej publikacji.

A oto cały spis treści:

SPIS TREŚCI

Część 1: Dziekanat w strukturze uczelni

 • Radosław Sojak, Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu – w stronę komunikacji symetrycznej
 • Jakub Brdulak, Jakość w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego
 • Henryk Mruk, Sposoby skutecznej komunikacji ze studentami
 • Anna Stoczkiewicz, Lucyna Szypulska-Czkwianianc, Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej
 • Anna Decewicz, Katarzyna Górak-Sosnowska, Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego

Część 2: Zarządzanie pracą w dziekanacie

 • Renata Pajewska-Kwaśny, Zarządzanie ryzykiem w dziekanacie
 • Katarzyna Górak-Sosnowska, Ewa Wiśniewska, W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu
 • Joanna Grądziel-Wójcik, Dziekanat a jakość kształcenia. Dobre praktyki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 • Anna Mielczarek-Taica, Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu
 • Maria Cywińska, System Oceny Pracowników Administracyjnych SOPA jako narzędzie zarządzania pracownikami w szkole wyższej

Część 3: Uwarunkowania prawne pracy dziekanatu

 • Anna Pietrzyk, Renata Mazur-Rombel, Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym – próba stworzenia jednolitego wykazu
 • Aleksandra Matukin-Szumlińska, Prowadzenie teczek akt osobowych studentów w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Ewa Wiśniewska, Katarzyna Górak-Sosnowska, Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych
 • Aleksandra Matukin-Szumlińska, Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym – kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Baza dobrych praktyk: Biuro ds. stypendiów (PW), Biuro ds. stypendiów (AGH), Blog dziekanatu (SGH), Cykliczne spotkania kierowników dziekanatów (PW), Dziekanat na BIS (UMK), Dzień adaptacyjny (AGH), Dysk sieciowy (PW), Elektroniczna karta obiegowa (UO), Elektroniczny system kolejkowy do przyjmowania wniosków o stypendia (UMCS), Ewidencja korespondencji (UE Katowice), Godziny pracy (UE Katowice), Harmonogram sesji (UŁ), Informowanie studentów (PP), Instrukcje wideo (PW), Kalendarz obron (UE Katowice), Kolejkomat (UŁ), Kultura organizacji (ALK), Kurs angielskiego dla pracowników (PW), Listy miesięcznych zadań (UŚ), Monitorowanie należności (PW), Obrony (UO), Ocena dziekanatu (UG), Odbiór dyplomu (UŚ),  Ogłoszenia dziekanatu (UMCS), Organizacja obron (UŁ), Organizacja semestru (UO), Organizowanie spotkań ze studentami w ostatnim semestrze studiów (AGH), Planowanie zajęć (UW), Podania elektroniczne (PW), Podania elektroniczne (ALK), Podpis elektroniczny (UMCS), Praca dyplomowa do akt (UE Katowice), Praktyki studenckie w dziekanacie (UMCS), Praca w dziekanacie w zamian za anulowanie opłat (UW), Rezerwacja terminów obron (AGH), Roczne rozliczenia studentów (ALK), Rotacja pracowników (PW), Skrzynka podawcza (UE Katowice), Spotkania dziekanatowe (AGH), Spotkania organizacyjne i szkoleniowe (UŚ), Spotkania z innymi jednostkami uczelni (UMK), Sprawozdanie z realizacji kursu „Praca dyplomowa” (PWr), System koordynujący wymianę międzynarodową studentów (ALK), Szkolenia z MS Office (PW), Teczki zawieszkowe (UE Katowice), Współpraca z dziekanami (SGH), Współpraca z innymi komórkami w Uczelni (ALK), Zapisy na przedmioty obieralne (AGH), Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przed skreśleniem (AGH), Zgłoszenia tytułów prac dyplomowych (UŁ).
Nota o autorach
Ogólnopolskie Forum Dziekanatów
Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
Spis rysunków
Spis tabel

* * *

Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna. K. Górak-Sosnowska i R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019.

Publikacja do nabycia w księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej SGH.