Władze

Zarząd

  • Katarzyna Górak-Sosnowska – prezes
  • Ewa Wiśniewska – wiceprezes
  • Anna Pietrzyk – skarbnik
  • Anna Stoczkiewicz – sekretarz
  • Katarzyna Rynkowska – członek

Komisja Rewizyjna

  • Anna Mielczarek-Taica – przewodnicząca
  • Alina Kowolik – członek
  • Irena Senator – sekretarz

Członkami założycielami są także: Anna Chrzanowicz, Katarzyna Kłopotowska, Anna Krawczyk, Marek Obszański, Renata Pajewska-Kwaśny i Magdalena Tomaszewska.