Skończyliśmy 1 rok!

Skończyliśmy 1 rok!

Jak na retrospektywny wpis przystało, należy zacząć od jakiegoś ważnego wspomnienia. Dla mnie takim wspomnieniem jest niewątpliwie początek lutego, kiedy z nadzieją i niepewnością udałyśmy się z Ewą Wiśniewską i Anną Mielczarek-Taica na spotkanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasze Stowarzyszenie istniało raptem 3 miesiące i liczyło chyba niewiele ponad kilkunastu członków. Nie mieliśmy nic ponad własne siły, pomysły, chęci, no i stronę internetową.

Niecały rok od tego czasu, możemy śmiało powiedzieć, że współpracujemy z Departamentem Szkolnictwa Wyższego MNiSW, a także dokonaliśmy innych rzeczy, które wydawały się nam niemożliwe, nierealne i poza naszym zasięgiem:

Nasi członkowie również urośli w siłę, łącząc działalność w Stowarzyszeniu z własnymi sukcesami. Z każdego bardzo się cieszymy i choć dotyczą konkretnych osób, traktujemy je po trosze jak nasze:

Oczywiście działalność w Stowarzyszeniu dała nam także wiele rzeczy nienamacalnych, ale równie ważnych – poczucie sensu, możliwości kształtowania środowiska naszej pracy, poczucie przynależności do wspólnoty pracowników administracyjnych, którym „się chce”, a także nowe znajomości i przyjaźnie. Pisałam już o tym kilkakrotnie, więc w tym miejscu skupię się na innym międzyludzkim aspekcie naszej działalności – a mianowicie na wsparciu, jakie uzyskiwaliśmy i nadal uzyskujemy od osób spoza naszych szeregów. Ono również dodaje skrzydeł, zwłaszcza jeżeli pojawia się niezapowiedziane, ot, po prostu – samo z siebie.

Dziękujemy serdecznie dr. Marcinowi Dąbrowskiemu – kanclerzowi SGH, który sam działając w organizacjach pozarządowych, od razu dostrzegł potencjał naszej inicjatywy, zapewniając nam wsparcie, w tym siedzibę (którą naturalną koleją rzeczy stał się gmach SGH). Naszą działalność od jej początków – zwłaszcza tych trudnych, bo niepewnych – wspierali nasi przełożeni: prof. dr hab. Witold Bielecki – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski – prorektor ds. dydaktyki i studentów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz  prof. dr hab. Radosław Sojak – dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jest to tym cenniejsze, że dało naszym działaniom umocowanie w strukturach naszych własnych uczelni i przekonanie, że możemy połączyć działalność w Stowarzyszeniu z działalnością na rzecz miejsc, w których pracujemy.

Nieocenioną pomoc i wsparcie uzyskujemy od dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego MNiSW, p. Marcina Czai i jego Zespołu. Bardzo doceniamy to, że od początku w nas uwierzył i że możemy zwrócić się w zasadzie z każdą sprawą dotyczącą szeroko rozumianej obsługi toku studiów. Nawet jeżeli mamy odmienne poglądy, zawsze możemy liczyć na dyskusję i próbę znalezienia rozwiązania. Współpraca z MNiSW jest także bardzo ważna dla naszych członków, dodając im skrzydeł i wiary że mogą mieć realny wpływ na środowisko swojej pracy. Z nadzieją patrzymy także w przyszłość i możliwości współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Realizując poszczególne projekty i wcielając nasze dziekanatowe marzenia w życie spotkaliśmy się z dużą życzliwością i pomocą wielu osób. Bardzo się z niej cieszymy, zwłaszcza tam, gdzie sami nie mamy wystarczającej wiedzy lub umiejętności (bo choć dziekanaty są jednostkami wszechstronnymi, to jednak na wszystkim się nie znamy). Wsparcia w prawnych zawiłościach udziela nam Aleksandra Matukin-Szumlińska – dyrektor Centrum Organizacji Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którą obecnie opracowujemy projekt e-teczki, ale także konsultujemy na bieżąco kwestie prawnicze, których nie jesteśmy pewni. Standard e-teczki opracowujemy również z dr Janiną Mincer-Daszkiewicz – szefową Komisji ds. USOS w MUCI, dając się ponieść Jej wiedzy i wyobraźni w zakresie rozwiązań informatycznych. Z kolei sprawach projektowych i strategicznych, wymagających precyzji słowa i nieszablonowego myślenia, wsparcia udziela nam Lidia Tomaszewska – kierownik Działu Obsługi Projektów SGH.

Mając tyle  pomysłów, rozbudzonych nadziei i wsparcia wokół, nie pozostaje nam nic innego, jak wejść z energią i impetem w drugi rok działalności naszego Stowarzyszenia. A oficjalne podsumowanie pierwszego roku naszej działalności odbędzie się 9 grudnia na II Kongresie Stowarzyszenia Forum Dziekanatów w SGH, na które już teraz zapraszamy.

One Response to Skończyliśmy 1 rok!